• Normas FAS – 52
  • Calendario casa matriz
  • Plan contable propio casa matriz
  • Proceso de interface casa matriz
  • Reportes